Beslutade kreditgarantier för gröna investeringar

Här kan du läsa om tidigare fattade beslut som avser kreditgarantier för gröna investeringar.

Preem, maj 2024

Riksgälden beslutade om att ställa ut en kretidgaranti för ett lån till Preem för finansiering av en om- och tillbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil. Lånet som garanteras uppgår till ca 240 miljoner euro och ställs ut av AB Svensk Exportkredit och Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

Nyhet - Grön kreditgaranti för lån till Preem

H2 Green Steel, december 2023

Riksgälden beslutade om att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till H2 Green Steel för finansiering av en ny anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Lånet som garanteras uppgår till totalt 1,2 miljarder euro och kommer att ställas ut av flera olika banker och kreditinstitut.

Nyhet - Grön kreditgaranti för lån till H2 Green Steel

Northvolt, december 2023

Riksgälden beslutade om att ställa ut gröna kreditgarantier för lån till utvecklingen av Northvolts fabrik för batteriproduktion i Skellefteå. Lånen som garanteras uppgår till totalt 1,5 miljarder USD och kommer att ställas ut av flera olika banker och kreditinstitut.

Nyhet - Grön kreditgaranti för lån till Northvolt 

Preem, april 2022

Riksgälden ställde ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor för ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för produktion av diesel baserad på förnybar råvara. 

Pressmeddelande - Grön kreditgaranti för lån till Preem