Våra fordringar

Om en låntagare inte kan betala tillbaka sitt lån – antingen direkt till Riksgälden eller till en långivare med garanti från Riksgälden – uppstår en fordran. Då arbetar vi aktivt för att få tillbaka så mycket pengar som möjligt från låntagaren.

I slutet av 2021 hade Riksgälden omkring 75 fordringar på enskilda näringsidkare och mindre företag. Det rör sig mestadels om mindre summor inom jordbruks- och glesbygdsnäringar. De flesta av dessa fordringar har Riksgälden tagit över från Länsstyrelserna. Eftersom låntagarna i merparten av dessa fall har låg betalningsförmåga är möjligheterna att få tillbaka pengarna begränsade.

Den största av alla Riksgäldens fordringar har vi mot Saab Automobile. I december 2011 löste Riksgälden deras lån i Europeiska investeringsbanken som vi ställt garantier för. Vår fordran på Saab Automobile är 2,1 miljarder kronor.

Riksgäldens övriga fordringar uppgår till drygt 486 miljoner kronor.