Våra fordringar

Om en låntagare inte kan betala tillbaka sitt lån – antingen direkt till Riksgälden eller till en långivare med garanti från Riksgälden – uppstår en fordran. Då arbetar vi aktivt för att få tillbaka så mycket pengar som möjligt från låntagaren.

I slutet av 2023 hade Riksgälden omkring 50 fordringar på enskilda näringsidkare och mindre företag. Det rör sig mestadels om mindre summor inom jordbruks- och glesbygdsnäringar. De flesta av dessa fordringar har Riksgälden tagit över från Länsstyrelserna. Eftersom låntagarna i merparten av dessa fall har låg betalningsförmåga är möjligheterna att få tillbaka pengarna begränsade.

Riksgäldens fordringar uppgår till ungefär 506 miljoner kronor.

Fram till 2022 hade staten genom Riksgälden en fordran på 2,1 miljarder kronor på Saab Automobile som uppstod vid fordonstillverkarens konkurs 2011.