Andra myndigheter som ger garantier och lån

Det finns flera myndigheter förutom Riksgälden som ger garantier och lån på statens uppdrag.

Statliga garantimyndigheter

Även Regeringskansliet kan ge garantier till internationella finansinstitut såsom Världsbanken och Europeiska investeringsbanken. Förutom en årlig avgift innebär medlemskap i sådana banker att Sverige är skyldiga att bidra med ytterligare pengar om institutet råkar i trångmål, så kallat garantikapital.

Statliga utlåningsmyndigheter