Kund hos ett svenskt institut utomlands

Om du har pengar på ett konto hos en filial till ett svenskt institut i ett annat EU-land gäller den svenska insättningsgarantin, men med filiallandets ersättningsbelopp. På så vis behöver du inte tänka på växelkursrisker.

I Finland är ersättningsbeloppet till exempel 100 000 euro. I Norge, som har en högre insättningsgaranti, gäller motsvarande 100 000 euro från den svenska insättningsgarantin.

Topping-up – om garantin är större än i Sverige

Filialer till svenska institut utomlands kan ansöka om en kompletterande insättningsgaranti om garantin är större i filiallandet än i Sverige. Då täcker det landets garanti upp för det som överstiger det svenska ersättningsbeloppet. Detta kallas för topping-up.

Vissa länder tillåter inte topping-up. Då kan filialen i stället ansöka om komplettering hos den svenska insättningsgarantin. Men det gäller bara för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel om du har sålt en bostad. Som kund hos filialen får du då samma skydd som gäller i filiallandet. Denna filial har beviljats en sådan komplettering:

  • Svenska Handelsbanken AB, filial i Finland

Vilka filialer omfattas av topping-up?

Information om vilka filialer som beviljats komplettering i ett annat land finns hos den organisation som ansvarar för insättningsgarantin i det aktuella landet.