Ansökan om prövning av kontovillkor

Banker och institut som omfattas av insättningsgarantin ska ansöka om prövning till Riksgälden ifall ett nytt kontoslag ska införas för att ta emot insättningar.

En ansökan ska också skickas in vid ändringar av avtalsvillkor på ett redan existerande kontoslag. Om det är uppenbart att ändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin, behöver ingen ansökan skickas in.

Blankett för ansökan

Tänk på att namnet på kontoslaget som uppges på ansökningsblanketten (se nedan) kommer att visas på Riksgäldens webbplats. Vi rekommenderar därför att använda samma namn som används för att marknadsföra kontot.

Handläggningstiden är i normalfallet 15-20 arbetsdagar efter att betalningen har kommit in. 

Blankett: Ansökan om prövning av kontovillkor

Översättning av kontovillkor

Detta gäller för kontovillkor som är skrivna på ett annat språk än svenska:

  • för kontovillkor som är skrivna på engelska krävs ingen översättning
  • för kontovillkor som är skrivna på annat språk än svenska eller engelska kan översättning ske till antingen svenska eller engelska

Översättningar ska göras av en auktoriserad översättare.

Ansökningsavgiften är 2 000 kronor per kontoslag

En bank eller ett institut som ansöker om prövning ska betala en ansökningsavgift. Avgiftens storlek är 2 000 kronor per kontoslag och kommer att faktureras med 10 dagars betalningsvillkor.

Avgiften tas ut enligt förordningen (2011:834) om insättningsgaranti (riksdagen.se).

Ändra namn på eller avsluta ett kontoslag

Riksgälden rekommenderar att bankerna eller instituten anmäler om ett förhandsprövat kontoslag ska lanseras under nytt namn. Önskar en bank eller ett institut ändra namn på ett befintligt förhandsprövat kontoslag krävs ingen ny ansökan förutsatt att villkoren i övrigt lämnas oförändrade.

Banker eller institut som vill avsluta ett kontoslag bör anmäla till Riksgälden att kontoslaget avslutats och att inga kvarvarande innehavare av kontoslaget finns. Vi plockar då bort kontoslaget från vår webbplats.

Har du frågor om ansökan?

Kontakta oss gärna på ig@riksgalden.se