Ekeby Sparbank

Organisationsnummer 543002-7341

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto
 • Ekebykonto
 • Ekebykonto Företag
 • e-sparkonto
 • Framtidskonto
 • Framtidskonto Max
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Privatkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Specialinlåning företag
 • Specialinlåning privat
 • Ungdomskonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto