Utbetalning av ersättning

När insättningsgarantin träder in kontaktar vi dig och ser till att du får din ersättning utbetald. Ersättningen ska vara tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Ersättningen betalas ut genom en överföring till ett konto eller så kan du få en utbetalningsavi. Bor du utomlands får du i stället en check.

Utbetalning för vilande konton

För vissa konton som har ett saldo på mindre än 25 kronor kommer ersättning inte att betalas ut. Enligt lagen om insättningsgaranti ska ersättning inte ges om kostnaden för utbetalningen är högre än saldot på kontot och det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna före insättningsgarantin trädde in (så kallat vilande konto).

Ersättning till kunder i utländska banker eller institut

Om du har pengar på ett konto i ett svenskt instituts filial i ett annat EU-land gäller filiallandets ersättningsbelopp. Ersättningen betalas ut i den lokala valutan.

Om du har pengar hos ett utländskt konto i Sverige är det institutets hemland som beslutar om insättningsgarantin. Du får då ersättning enligt de regler som gäller för insättningsgarantin i det landet.

Om tilläggsbelopp

Om du har mer än 1 050 000 kronor insatt på samma bank eller institut kan du på grund av särskilda livshändelser ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till fem miljoner kronor.

Det kan till exempel gälla insättningar på ditt konto som rör:

  • försäljning av privatbostad
  • skadeståndsersättning
  • försäkringsutbetalning
  • skadeersättning
  • upphörande av anställning
  • bodelning
  • pension
  • sjukdom
  • invaliditet
  • dödsfall

Du ansöker själv hos Riksgälden om tilläggsbelopp först efter att insättningsgarantin har trätt in. I ansökan ska du visa att insättningen gäller en sådan händelse som ger dig rätt till ett tilläggsbelopp och att insättningen gjorts inom de senaste tolv månaderna.

Tryggare sparande


Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro. Det bidrar till stabilitet i det finansiella systemet.