Premieobligationer och riksgäldsspar

Riksgälden säljer inte längre några nya premieobligationer. Den sista utestående premieobligationen 14:2 återbetalades den 2 december 2021. Sparformen Riksgäldsspar är avslutad.

Vann du på dina premier?

Länk till dragningslistor

Fakta och villkor - förfallet

Länk förfallna premieobligationer

Avveckling av premieobligationer

Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad.

Länk till pressmeddelande

Riksgäldsspar

Sparformen Riksgäldsspar är avslutad och man kan inte längre öppna nya konton.

Länk till Riksgäldsspar