Riksgäldsspar

Sparformen Riksgäldsspar är avslutad och man kan inte längre öppna nya konton.

Riksgäldsspar med rörlig ränta, kontoformerna Utan tidsgräns och Månadsspar, avslutades 2015. Pengarna sattes då in på det utbetalningskonto du hade anmält för Riksgäldsspar.

De sista kontona med fast ränta återbetalades i december 2020.

Om du ännu inte har fått dina pengar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-post kundservice@riksgalden.se för information angående ditt konto. För dödsbon och konton med förbehåll gäller särskilda rutiner för avslut av konto.