Statens internbank

Riksgälden är statens internbank. Vi erbjuder statliga myndigheter, affärsverk samt vissa statliga bolag finansiella tjänster. Genom oss kan ni genomföra betalningar, placera kapital, ta upp lån och valutasäkra betalningar.

Bild på en entré med människor.

Statens betalningsmodell

I statens betalningsmodell ingår de regelverk, kontostrukturer, betaltjänster och tekniska system som hanterar statens betalningar. Målet med betalningsmodellen är att statens betalningar ska utföras effektivt, säkert och till så låga kostnader som möjligt.

Lär dig mer om statens betalningsmodell
En kvinna tittar på en datorskärm

Låna eller placera pengar till marknadsmässiga villkor

Myndigheter, statliga affärsverk och vissa statliga bolag har möjlighet att låna och placera pengar hos Riksgälden till marknadsmässiga villkor.

Lån och placeringar

Kalender

Hela kalendern

Effektivisera statens betalningar

Vårt mål är att statens finanser hanteras effektivt och att statens betalningar utförs kostnadseffektivt och säkert.