Statens internbank

Riksgälden är statens internbank. Vi erbjuder statliga myndigheter, affärsverk samt vissa statliga bolag finansiella tjänster via statliga ramavtal. Genom ramavtalen och systemstödet SIBS kan myndigheter genomföra betalningar, placera kapital, ta upp lån och valutasäkra betalningar.

Bild på en entré med människor.

Statens betalningsmodell

I statens betalningsmodell ingår de regelverk, kontostrukturer, betaltjänster och tekniska system som hanterar statens betalningar. Målet med betalningsmodellen är att statens betalningar ska utföras effektivt, säkert och till så låga kostnader som möjligt.

Lär dig mer om statens betalningsmodell
En kvinna tittar på en datorskärm

Mer information för myndigheter i affärssystemet SIBS

Här på Riksgäldens webbplats finns allmän information om Statens internbanks verksamhet. Mer detaljerad information för dig som handlägger betalningar på en myndighet finns i affärssystemet SIBS.

Kalender

Hela kalendern

Effektivisera statens betalningar

Vårt mål är att statens finanser hanteras effektivt och att statens betalningar utförs kostnadseffektivt och säkert.