Hantera betalningar

Statens internbank hjälper statliga myndigheter, affärsverk samt vissa statliga bolag med finansiella tjänster. Ni kan bland annat placera medel, ta upp lån till anläggningstillgångar och valutasäkra betalningar.

Under 2021 uppgick myndigheters alla in- och utbetalningar, den totala betalningsvolymen i staten, till 7 802 miljarder kronor. Av det beloppet var 3 900 miljarder kronor inbetalningar och 3 901 miljarder kronor utbetalningar. 

På dessa sidor hittar du alla våra tjänster som rör myndigheters betalningar. Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Kontakta Statens internbank

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på
telefon 08 613 45 80 eller e-post till statensinternbank@riksgalden.se