Ramavtal med Swedbank

Avtalsnummer

Dnr 2015/918

Leveransperiod

2017-04-01 till 2022-07-31

Förlängning

Det ursprungliga avtalet var giltigt till och med 2020-07-31, med option på förlängning med ett plus ett år. Avtalet har förlängts till och med 2022-07-31.

Avropsrutiner

Avrop sker enligt förnyad konkurrensutsättning, för delar som inte omfattas av tjänstepaketet eller valutabanken.

Kontakta Swedbank

Eva Ekman
Telefon 08 585 930 13
eva.ekman@swedbank.se

Maria Törnros
Telefon 08 585 903 35
maria.tornros@swedbank.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se