Ramavtal med Danske Bank

Avtalsnummer

Dnr 2021/740

Leveransperiod

2022-08-01 till 2026-07-31

Förlängning

Ramavtalet kan förlängas med ett plus ett år, som längst till och med 2028-07-31

Avropsrutiner

För att se vilken avropskategori er myndighet tillhör, se bilaga 5. För att avropa tjänstepaketet använder ni kontraktsmallen i bilaga 4. Avrop av valutabanken görs i motsvarande mall i bilaga 4. Bilaga 1 innehåller betaltjänster i svenska kronor och bilaga 2 betaltjänster i utländsk valuta. Båda bilagorna innehåller även infrastrukturdelar.

Myndigheter som ska göra avrop enligt förnyad konkurrensutsättning för betaltjänster i svenska kronor kan använda mallen för avropsförfrågan vid förnyad konkurrensutsättning. Det finns även en bilaga som innehåller instruktioner för förnyad konkurrensutsättning och beräkningshjälp som ni kan använda som stöd.