Ramavtal med Swedbank

Avtalsnummer

Dnr 2021/740

Leveransperiod

2022-08-01 till 2026-07-31

Förlängning

Ramavtalet kan förlängas med ett plus ett år, som längst till och med 2028-07-31

Avropsrutiner

För att se vilken avropskategori er myndighet tillhör, se bilaga 4. Myndigheter som ska göra avrop enligt förnyad konkurrensutsättning för betalningstjänster i svenska kronor kan använda mallen för avropsförfrågan vid förnyad konkurrensutsättning. Det finns även en bilaga som innehåller instruktioner för förnyad konkurrensutsättning och beräkningshjälp som ni kan använda som stöd. Bilaga 1 innehåller betaltjänster i svenska kronor med tillhörande infrastruktur.