Kontanthantering

Kontanthantering ingår i dagsläget inte i de ramavtal som Riksgälden har upphandlat. Myndigheter som har behov av kontanthantering får göra en egen upphandling av de tjänster som de behöver.

Riksgälden följer löpande kontanternas ställning i samhället och hur det påverkar mydigheternas behov av betaltjänster kopplade till kontanthantering. Bland annat har Finansdepartetmentet fått i uppdrag att utreda kontanternas ställning i samhället med slutredovisning senast den 31 december 2024. Om myndigheterna skulle få en ökad lagfäst skyldighet att ta emot kontanter, som bland annat föreslogs i utredningen "Staten och betalningarna", kan behovet och värdet av statliga ramavtal på området komma att öka.

Vi vill att myndigheter som tecknar avtal för kontanthantering anmäler det till oss, kontaktuppgifter till ramavtalsansvariga.