Kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler

Riksgälden tecknade under april 2022 ramavtal för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler med Nets, Swedbank och Verifone. Ramavtalet började gälla den 1 augusti 2022.

Avropa ramavtalet senast den 30 april 2023 för att undvika avbrott i myndighetens betalningstjänster.

För att inte få avbrott i befintliga tjänster behöver myndigheterna avropa ramatalet senast den sista april 2023, då det gamla ramavtalet upphör att gälla. Det nya avtalet har en löptid på fyra år med option på ett plus ett års förlängning, som längst till den sista juli 2028.

Tidigare ingick kortinlösen i ramavtalet för betalningstjänster. Kortinlösen har delvis andra leverantörer än övriga betalningstjänster. Därför har Riksgälden valt att separera avtalen under den kommande avtalsperioden.

Förutom kortinlösen kan myndigheterna även avropa Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler under ramavtalet. Tjänster kopplade till kortinlösen avser lösningar myndigheterna använder för att kunna ta emot betalningar via kort och andra webbaserade betalningslösningar. Kort som myndigheterna behöver för att betala för egna inköp avropas genom ramavtalet för korttjänster. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Användning av molntjänster i samband med avrop av ramatalet

Leverantörerna använder i vissa fall molntjänster kopplat till tjänsterna i ramavtalet. EU-domstolen har slagit fast att det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger tillräckligt skydd om personuppgifter först över till USA. Det innebär att en myndighet som avropar något av ramavtalen för betalningstjänster behöver göra en egen riskbedömning av om leverantören uppfyller kraven för GDPR. Läs mer nedan under Avtalsdokument.