Kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler

Riksgälden har tecknat ramavtal för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler med Nets, Swedbank och Verifone.

Ramavtalet började gälla den 1 augusti 2022. Myndigheterna behövde ha sina avrop klara senast till maj 2023, då det gamla ramavtalet upphörde att gälla. Ramavtalet har en löptid på fyra år med option på ett plus ett års förlängning, som längst till den sista juli 2028.

Tidigare ingick kortinlösen i ramavtalet för betalningstjänster. Kortinlösen har delvis andra leverantörer än övriga betalningstjänster. Därför valde Riksgälden att separera avtalen under nuvarande avtalsperiod.

Förutom kortinlösen kan myndigheterna även avropa Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler under ramavtalet. Tjänster kopplade till kortinlösen avser lösningar myndigheterna använder för att kunna ta emot betalningar via kort och andra webbaserade betalningslösningar. Kort som myndigheterna behöver för att betala för egna inköp avropas genom ramavtalet för korttjänster. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Användning av molntjänster i samband med avrop av ramatalet

Leverantörerna använder i vissa fall molntjänster kopplat till tjänsterna i ramavtalet. EU-domstolen har slagit fast att det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger tillräckligt skydd om personuppgifter först över till USA. Det innebär att en myndighet som avropar något av ramavtalen för betalningstjänster behöver göra en egen riskbedömning av om leverantören uppfyller kraven för GDPR. Läs mer nedan under Avtalsdokument.