Korttjänster

Riksgälden har tecknat ramavtal med SEB-kort för kort- och resekontotjänster.

Avtalet förlängdes hösten 2023 och gäller till och med den 31 augusti 2025. Inom ramen för avtalet kan myndigheterna avropa Eurocard från SEB Kort.

Avropa ramavtalet för korttjänster

  • Öppna Kontrakt/avropsavtal kort och resekonto 2021-2024
  • Ange kontaktuppgifter mm på sid 1
  • Ange eventuellt kommunikations-, säkerhetsskydds- eller personuppgiftsbiträdesavtal på sid 2. Gäller enbart myndigheter som har behov av detta. Varje myndighet behöver göra sin egen bedömning ifall kommunikations-, säkerhetsskydds- eller personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas med leverantören.
  • Beskriv faktureringsrutin på sid 3
  • Fyll i vilka tjänster som avropas i Bilaga 1. Myndigheten kan använda samma bilaga för samtliga tjänster som avropas: betalkort med privat betalningsansvar, betalkort med myndighetens betalningsansvar (inköpskort), virtuella betalkort och resekontotjänser
  • Underteckna avtalet på sid 8
  • Skanna in avtalet och skicka till ramavtal@seb.se

Kontakta SEB Kort

Frågor kring produkter och tjänster:
Telefon 08 14 67 45
corporatesupport@eurocard.se

Anna Norrga
Telefon 070 739 10 43
anna.norrga@seb.se

Magnus Hansson
Telefon 070 666 67 23
magnus.hansson@seb.se

Avropsavtal skickas till:
ramavtal@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se