Resekontotjänster

Riksgälden har tecknat ramavtal med SEB-kort för kort- och resekontotjänster. Avtalet gäller till och med den 31 augusti 2024, med option på ett års förlängning. Inom ramen för avtalet kan myndigheterna avropa Diners resekontotjänst från SEB Kort.

Syftet med Riksgäldens ramavtal är myndigheterna ska kunna avropa effektiva, säkra och ändamålsendliga betaltjänster.

Avropa det nya ramavtalet för resekontotjänster

Avtalet med SEB Kort/Diners har kunnat avropas sedan den 1 september 2021. Den sista december 2021 slutade avrop gjorda under det tidigare ramavtalet att gälla.

  • Öppna Kontrakt/avropsavtal kort och resekonto 2021-2024
  • Ange kontaktuppgifter mm på sid 1
  • Ange eventuellt kommunikations-, säkerhetsskydds- eller personuppgiftsbiträdesavtal på sid 2. Gäller enbart myndigheter som har behov av detta. Varje myndighet behöver göra sin egen bedömning ifall kommunikations-, säkerhetsskydds- eller personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas med leverantören.
  • Beskriv faktureringsrutin på sid 3
  • Fyll i vilka tjänster som avropas i Bilaga 1. Myndigheten kan använda samma bilaga för samtliga tjänster som avropas: betalkort med privat betalningsansvar, betalkort med myndighetens betalningsansvar (inköpskort), virtuella betalkort och resekontotjänser
  • Underteckna avtalet på sid 8
  • Skanna in avtalet och skicka till ramavtal@seb.se

Kontakta SEB Kort

Frågor kring produkter och tjänster:
Telefon 08 14 68 60
tacsupport@dinersclub.se

Tomas Ransemar
Telefon 070 664 41 09
tomas.ransemar@seb.se

Magnus Hansson Telefon
070 666 67 23
magnus.hansson@seb.se

Avropsavtal skickas till:
ramavtal@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se