Betalningsmodellen i siffror

Riksgälden är statens internbank. Genom oss kan främst statliga myndigheter, men också affärsverk samt vissa statliga bolag genomföra betalningar, placera kapital, ta upp lån och valutasäkra betalningar.

Det sker genom den statliga betalningsmodellen som årligen omfattar (siffror för 2023):

  • 215 myndigheter
  • 2 300 bankkonton hos två ramavtalsbanker
  • 225 miljoner betalningar till en totalkostnad på cirka 219 miljoner kronor
  • 8 686 miljarder kronor i totala statliga in- och utbetalningar
  • 32 900 betalkort, 1,6 miljarder kronor i omsättning
  • 49 600 laddningsbara kort, 715 miljoner kronor i laddad volym
  • 3,9 miljarder kronor i omsättning för resekonton