Statens upplåning

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden och statens upplåning. Målet är att minimera de långsiktiga kostnaderna och samtidigt begränsa riskerna.

Auktionsresultat

Kommande auktioner

Bild på ett rapportomslag.

Statsupplåning – prognos och analys

Riksgälden publicerar prognoser över svensk ekonomi, statsfinanserna och upplåningen tre gånger om året. Den senaste prognosen publicerades den 27 oktober 2022.

Till rapporten
Bild på en skylt med Riksgäldens logotyp.

Hur lånar staten pengar?

Se vår informationsfilm om hur det går till när staten lånar pengar. Vad är statsskulden? 

Se filmen

Högsta kreditbetyg och tydlig upplåningsstrategi

Svenska statspapper har låg kreditrisk och är förhållandevis lätta att omsätta på marknaden. Riksgäldens upplåningsstrategi präglas av transparens och förutsägbarhet.

Svenska staten som emittent