Återförsäljare

Riksgälden har avtal med flera banker som agerar återförsäljare av svenska statspapper. Återförsäljarna är vår viktigaste kanal för att nå en bred investerarkrets och få en effektiv marknad för statspapper.

Återförsäljarna fungerar dels som intermediärer mellan Riksgälden och investerare i auktionerna, dels som marknadsgaranter (market makers). Det innebär att de åtagit sig att lämna bud vid alla auktioner och ställa köp- och säljpriser i andrahandsmarknaden.

Riksgäldens återförsäljare
ÅterförsäljareInstrumentTelefon
BarclaysSO +44 203 555 1907
Danske MarketsSO, SSV, RO +46 8 568 808 44
Handelsbanken MarketsSO, SSV, RO +46 8 463 46 50
Nordea MarketsSO, SSV, RO

+46 8 407 94 88

SEBSO, SSV, RO +46 8 506 231 51
SwedbankSO, SSV, RO +46 8 700 99 00

Förkortning instrument

SO Nominella statsobligationer
SSV Statsskuldväxlar
RO Realobligationer