Återförsäljare

Riksgälden har avtal med flera banker som agerar återförsäljare av svenska statspapper. Återförsäljarna är vår viktigaste kanal för att nå en bred investerarkrets och få en effektiv marknad för statspapper.

Återförsäljarna fungerar dels som intermediärer mellan Riksgälden och investerare i auktionerna, dels som marknadsgaranter (market makers). Det innebär att de åtagit sig att lämna bud vid alla auktioner och ställa köp- och säljpriser i andrahandsmarknaden. 

Har du som privatperson frågor till våra återförsäljare eller är intresserad av produkter som riktar sig till konsumenter finns kontaktuppgifter på respektive återförsäljares webbplats.

Riksgäldens återförsäljare
ÅterförsäljareInstrument
BarclaysSO
Danske MarketsSO, SSV, RO
Handelsbanken MarketsSO, SSV, RO
Nordea MarketsSO, SSV, RO
SEBSO, SSV, RO
SwedbankSO, SSV, RO

Förkortning instrument

SO Nominella statsobligationer
SSV Statsskuldväxlar
RO Realobligationer