Realobligationer – kommande auktioner

Villkor för kommande auktioner
Auktions-
datum
ISINkod Lån Kupong Antal dagar
(act/360)
Förfall Volym Auktionstyp
2023-10-05 SE0016786560 3115 0,125 2039-06-01 250
2023-10-05 SE0013748258 3114 0,125 2030-06-01 250
2023-10-19 500
2023-11-16 500

Alla belopp är i miljoner kronor.

*Likvidneutralt
 ** Kursriskneutralt

Auktionsvillkor publiceras en vecka före auktionstillfället. Det sker fem minuter efter marknadens stängning, det vill säga klockan 16.20 heldagar och klockan 12.05 halvdagar. Bud ska läggas innan kl. 11.00 på auktionsdagen, resultatet publiceras runt kl. 11.03 på vår webbplats. Bud endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Auktionskalender: realobligationer
Annonseringsdatum Auktionsdatum Likviddatum Auktionstyp
2023-09-28 2023-10-05 2023-10-09
2023-10-12 2023-10-19 2023-10-23
2023-11-09 2023-11-16 2023-11-20
2023-11-23 2023-11-30 2023-12-04
2023-12-07 2023-12-14 2023-12-18