Marknadsvårdande repor och byten

Riksgälden erbjuder olika faciliteter för att stödja marknadens funktion. Vi lånar bland annat kortfristigt ut statspapper till återförsäljarna genom repor. På så vis kan återförsäljarna sälja statspapper till investerare utan att riskera att det uppstår leveransproblem.

Repofaciliteten är helt styrd av efterfrågan och erbjuds oavsett statens lånebehov. För att utnyttja repofaciliteten betalar återförsäljarna en premie i förhållande till Riksbankens styrränta. Det innebär att Riksgälden lånar till en ränta som är lägre än styrräntan.

Löpande repor i statspapper

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande repor i statspapper. Räntan är i förhållande till Riksbankens styrränta.

  • Repor (T/N) 40 räntepunkter under Riksbankens styrränta
  • Repor (O/N) 45 räntepunkter under Riksbankens styrränta

För nominella statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar finns ingen volymbegränsning. 

Repor i nyintroducerade obligationer

För nyintroducerade nominella statsobligationer finns särskilda villkor på 10 räntepunkter under Riksbankens styrränta. För nominella statsobligationer gäller dessa villkor för högst den volym som motsvarar skillnaden mellan 20 miljarder kronor och utgiven volym. Volymen fördelas jämnt mellan återförsäljarna.

Reposwappar

Riksgälden erbjuder återförsäljarna att låna en obligation eller en statsskuldväxel mot att de lånar ut ett annat statspapper under en vecka – en reposwapp. Bytet är likvidneutralt.

Reposwappar i statspapper görs med en veckas löptid i multiplar på 500 miljoner kronor upp till 2 miljarder kronor per statspapper och återförsäljare.

  • Reposwappar (T/W) 30 räntepunkter under Riksbankens styrränta

Byten av realobligationer

Återförsäljare har via Riksgälden möjlighet att byta realobligationer. Bytesräntor baseras på rådande marknadsräntor och efterfrågan samt en viss premie. Återförsäljare får göra byten för motsvarande högst 150 miljoner kronor per kalendervecka. Bytena får göras kursriskneutralt, nominellt och likvidneutralt. Faciliteten upphör när obligationen blir kortare än ett år eller enligt vad Riksgälden kommunicerat.

De dagar Riksgälden och Riksbanken genomför auktioner i realobligationer är faciliteten stängd.