Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Undersökningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att vi lyckas i vår strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar Sifo Prospera. Resultatet visar hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier och hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

I en separat del av undersökningen följs även marknadslikviditeten på den svenska statspappersmarknaden upp. Där sätter investerare och återförsäljare betyg på likviditeten i form av volym och spread (skillnad mellan köp- och säljkurser).

Förtroendet för Riksgälden 2022

Förtroendet för Riksgäldens strategier och agerande stärktes under 2022. De två strategier som marknadsaktörerna bedömde som viktigast var också de som sågs som våra främsta styrkor. Det handlar om de marknadsvårdande reporna i statspapper och kommunikationen om lånebehovet och finansieringen.

Läs mer om resultatet av undersökningen i rapporten Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2022.

Resultat av undersökningen