Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Undersökningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att vi lyckas i vår strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar Sifo Prospera. Resultatet visar hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier, samt hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

Förtroendet för Riksgälden 2021

Förtroendet för Riksgäldens strategier och agerande minskade under 2021 efter föregående års uppgång. Ett tydligt och konsekvent agerande var den faktor som försämrades mest, medan de marknadsvårdande reporna och kommunikationen om lånebehovet och finansieringen fortsatt ses som Riksgäldens främsta styrkor

Undersökningen genomfördes under november till december 2021. Svarsfrekvensen var 93 procent.

Ta del av hela undersökningen.

Tidigare undersökningar