Kreditbetyg

Kreditvärderingsinstituten gör en bedömning av Sveriges kreditvärdighet. Fitch, Moody's och Standard & Poor's är exempel på sådana institut. Alla tre ger Sverige högsta kreditbetyg (rating).

Kreditbetyg rating Sverige
Kreditbetyg rating Sverige

Svenska staten har från och med 2014, som emittent, inga kommersiella relationer med kreditvärderingsinstituten. Kreditbetygen är således inte baserade på en begäran från Riksgälden. Kreditvärderingsinstituten avgör den formella statusen av kreditbetyget. I allmänhet avser kreditbetygen från och med 2014 staten som emittent, inte enskilda statspapper.

Kreditbetyg för svenska staten som emittent
Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA
Fitch AAA

Institutens betygsskala

Kreditvärderingsinstituten använder olika betygsskalor för kortfristiga och långfristiga skuldförbindelser. De har också skilda betyg för inhemsk upplåning och upplåning i utländsk valuta. Betygsskalan i tabellen är för långfristig upplåning och avser "investment grade", alltså investeringar med hög till högsta kreditvärdighet (Aaa respektive AAA). Nivån under är "speculative grade", investeringar med möjlig till hög risk att låntagaren inte kan betala tillbaka.

Kreditvärderingsinstitutens betyg
Långfristig ratingKortfristig rating
Moody'sStandard & Poor'sFitchMoody'sStandard & Poor'sFitch
Aaa AAA AAA P1 A1+ F1+
Aa1  AA+ AA+ P2 A1 F1
Aa2; AA AA P3 A2 F2
Aa3 AA- AA- NP A3 F3
A1 A+ A+      
A2 A A      
A3 A- A-      
Baa1 BBB+ BBB+      
Baa2 BBB BBB      
Baa3 BBB- BBB-