Så används statslåneräntan

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Den består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och ett emitterat värde på över 20 miljarder kronor. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

2,62 %

statslåneräntan per den 30 november 2023

Riksgälden bestämmer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå.

Vi räknar också fram ett medelvärde för statslåneräntan hittills under året. Det ligger till grund för den genomsnittliga statslåneräntan som Skatteverket fastställer varje år.

Statslåneräntan förkortas vanligen slr.

Avspeglar den riskfria långa marknadsräntan

Statslåneräntan sätts utifrån statens genomsnittliga ränta för långsiktiga lån. Den räknas ut som den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och ett emitterat värde på över 20 miljarder kronor. Statslåneräntan ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Fler användningsområden

Statslåneräntan används också för att beräkna skattesatsen för pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och investeringssparkonton. När skatten beräknas för olika sparformer används statslåneräntan vid utgången av november och den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år.

Statslåneräntan används även för att räkna fram skatten på vissa anställningsförmåner.