Statsskulden

Statsskulden fungerar som stötdämpare i ekonomin. Den parerar upp- och nedgångar i konjunkturen och möjliggör stabila skattesatser och därmed bättre effektivitet.

Statsskulden

2023-05-31

981 119 592 053 kronor;

Statistik om statsskulden
myndhög med guldmynt

Hur mäter vi statsskulden?

Statsskulden är den skuld staten har byggt upp över åren då utgifterna varit större än inkomsterna. Man kan mäta en statsskuld på flera olika sätt.

Fakta om statsskulden
Händer på tangentbord med skärm i bakgrunden

Vad styr statsskuldens storlek?

Statsskuldens storlek påverkas framför allt av politiska beslut samt av den makroekonomiska utvecklingen.

Statsskuldens storlek

Statsskulden i siffror

Här hittar du statistik om statsskuldens storlek, sammansättning och utveckling.

Statistik om Sveriges statsskuld